Ing. Petr Hujňák, CSc.

Ing. Petr Hujňák, CSc.

Ing. Petr Hujňák, CSc. je ředitelem společnosti Per Partes Consulting soustředěné na ICT poradenství. K jeho odborným zájmům patří expertní systémy, slabě strukturované projekty a Complexity Science.

Působí jako soudní znalec v oborech ekonomika, kybernetika a výpočetní technika, certifikovaným senior projektovým managerem IPMA, certifikovaným projektovým managerem na oblast projektové kvality (ISO 10006), certifikovaným expertem ISACA na řízení podnikové informatiky (CGEIT) a na řízení rizik a IT kontrol (CRISC). Dlouhou dobu působil jako vedoucí partner divize Consulting ve společnosti Ernst&Young.

Je členem Komory soudních znalců, Společnosti pro projektové řízení, České společnosti pro systémovou integraci, IASA, výboru konferencí Datakon a IT Governance, působí jako odvolací assessor IPMA. Je presidentem ISACA Czech Rep. Chapter.