Ing. Tomáš Vostřel

Ing. Tomáš Vostřel

V současné době je vedoucím oddělení projektové podpory a HelpDesku ve společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Předtím byl koordinátorem projektů ICT v TV NOVA (CET21).

Věnuje se poradenství v oblasti řízení projektů ICT a lektorské činnosti. Specializuje se na řízení projektů ICT a standardizaci procesů a postupů ve společnostech, které se potýkají s vnitřními organizačními problémy. K tomu využívá i zkušeností z funkce interního auditora ISO 9001.

Je členem Společnosti pro projektové řízení, sekce řízení projektů ICT. V téže společnosti patří ke skupině poradců prezidenta.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily