PhDr. Jana Hudcová

PhDr. Jana Hudcová

Po více než desetiletém působení na postu šéfredaktorky profesionálních novin Travel Trade Gazette Česká republika, vede nyní již dvanáctým rokem oddělení cestovního ruchu na Magistrátu hlavního města Prahy. Do její kompetence spadá grantové řízení v oblasti cestovního ruchu, vytváření podkladů pro základní dokumenty hl. m. Prahy v této oblasti, v poslední době zejména problematika sdílené ekonomiky, konzultace s profesionálními subjekty v oboru a realizace speciálních projektů i spolupráce s odbornými tuzemskými i zahraničními médii.

Řadu let zajišťovala PR pro Kyperskou organizaci cestovního ruchu, publikuje v odborných časopisech a novinách a také přednáší na mezinárodních konferencích v Paříži a Florencii na témata související především s udržitelným rozvojem cestovního ruchu v městských aglomeracích.

V minulých letech byla členkou akademické rady Vysoké školy hotelové v Praze a v současné době vyučuje cestovní ruch na Vyšší odborné škole CEDUK.

Za její publikační činnost ji společnost Marriott odměnila Cenou pro nejlepšího novináře v oblasti cestovního ruchu v České republice.