PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. se více než dvacet let věnuje vzdělávání v oblasti sociálně-psychologických a manažerských dovedností a personálnímu a manažerskému poradenství v různých společnostech v podnikovém sektoru (průmysl, zdravotnictví, bankovnictví, atd.), neziskové sféře i v organizacích státní a veřejné správy. Spolupracovala s managementem a vedoucími pracovníky všech úrovní, se specialisty, s personálními náhradami ad. Realizovala projekty v oblasti personálního řízení, vzdělávání a rozvoje pracovníků (tvorba a implementace systémů v personální oblasti a vzdělávacích programů).

Od roku 1997 působí jako odborná asistentka na katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor personální řízení. V roce 2011 se stala vedoucí této katedry. PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. se také podílí na přípravě řady odborných kurzů: Pracovní právo pro personalisty a CŽV - Andragogika a personální řízení. Je též autorkou odborných publikací v oblasti personálního managementu.