Andragogika (online)

Cílem modulu je naučit studenty lépe porozumět didaktickým, manažerským i psychologickým metodám, které jsou efektivní pro vzdělávání dospělých. Zaměří se na koučink, aktuální témata vzdělávání dospělých a vyhodnocování vzdělávácích procesů ve společnosti.

Garant a lektor studijního modulu


Tereza Vacínová

Anotace


V modulu se studenti naučí koučovací techniky a různé metody vzdělávání dospělých. Pochopí podstatu vzdělávacího procesu a naučí se lépe porozumět specifickým aspektům rozvoje a vzdělávání dospělých v rámci společnosti. Podrobněji se budou věnovat aktuálním tématům vzdělávání dospělých – vzdělávání jednotlivých cílových skupin, kvalitě vzdělávacích aktivit pro dospělé a zefektivnění těchto procesů. Po absolvování modulu budou studenti umět naplánovat, uskutečnit a vyhodnotit vzdělávací procesy v organizaci a lépe identifikovat vzdělávací potřeby svých pracovníků, příp. podřízených.

Sylabus


 • Základní pojmy
 • Řízení informací
 • Strategické cíle společnosti
 • Řízení znalostí
 • Personalistika
 • Rozhodování
 • Vyhodnocování vzdělávacích procesů

Literatura


 • PRŮCHA, J.: Andragogický výzkum. Grada. 2014. ISBN: 978-80-247-5232-7.
 • TURECKIOVÁ, M. a VETEŠKA, J.: Kompetence ve vzdělávání. Grada. 2008. ISBN: 978-80-247-1770-8.
 • BARTÁK, J. DEMJANENKO, M.: Sociální andragogika. Grada. 2021. ISBN: 978-80-247-3997-7.
 • VETEŠKA, J.: Přehled andragogiky. Portál. 2016. ISBN: 978-80-262-1026-9.
 • MUŽÍK, J.: Profesní vzdělávání dospělých. Codex. 2000. ISBN: 80-85963-93-0
 • LANGER, T.: Moderní lektor. Grada. 2016. ISBN: 978-80-271-0093-4.