Moderní principy marketingového myšlení (online)

Cílem tohoto modulu je seznámení s moderními trendy v marketingové komunikaci, principy fungování prodejních procesů ve vztahu k cílovým skupinám a v neposlední řadě motivaci příjemců reklamních sdělení k vykonání zamýšlené interakce. Předpokladem je, že se studenti budou věnovat samostudiu teorie v rozsahu naznačeném během semináře a dle otázek k závěrečné zkoušce.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Vojtěch Lambert

Anotace


Obor marketing se v éře digitalizace, sociálních sítí a neustálé přítomnosti obrazovek elektronických zařízení vyvíjí velmi překotně. Avšak některé prostředky, kterými jsme byli zvyklí předávat našim příjemcům své reklamní sdělení, přestaly na velkou část těchto příjemců fungovat. Dnes už díky měření výkonosti v kampaních prostřednictvím digitálních technologií dokážeme zjistit, které peníze vložené do reklamy jsou pouze vyhazované oknem a které ne. Naše reklamy tedy mohou být stále účinné, dokonce je můžeme zefektivňovat a můžeme prostřednictví marketingové komunikace stále oslovit nové zákazníky.

Sylabus


1. Online vs. Offline reklama

 • výzkum výdajů za reklamu
 • marketingové rozpočty se lehce snížily
 • rozpočty kladou důraz na retenci
 • rozložení rozpočtů
 • efektivita a její měření v online a offline marketingu
 • offline

2. Personalizace

 • data-soukromí vs. transparentnost
 • strojové učení
 • automatizovaná nabídka v závislosti na dřívější aktivitě a poptávce
 • on demand (tady a teď)

3. očekávání nakupujícího

 • technologie a její možnosti
 • chat a chatbot
 • zapamatovaná karta
 • influenceři

4. Generace X vs. Generace Y

 • generace X
 • generace Y
 • model Crush
 • nový archeotyp – young urban creatives vs. Hipster

5. eCommerce

 • analytické nástroje – segmentace
 • AppStore, PlayStore
 • Beacon

Literatura


 • Kotler, P; Keller, K. L. Marketing Management, Grada Publishing
 • VAN DER BERGH, J. Jak cool značky zůstávají hot, Mattias Behrer, Bizbooks