JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

Advokátka zabývající se zejména obchodním právem a právem cenných papírů. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a následně absolvovala postgraduální studium na Technické univerzitě v Drážďanech, program "Gemeinsamer Rechtsraum Europa, Die Europäische Integration und Mittel-, Ost- und Südosteuropa" (katedra Jeana Monneta), se zaměřením na evropské právo a právo evropské integrace. V roce 2008 obhájila na Právnické fakultě Karlovy univerzity rigorozní práci na téma "Navracení protiprávní státní podpory z pohledu komunitárního práva" a získala titul JUDr. V rámci vysokoškolských studií absolvovala jednoroční studijní pobyt na právnické fakultě univerzity v Konstanz (SRN).

Během své praxe působila v předních advokátních kancelářích v ČR i v zahraničí. Pravidelně publikuje a je autorkou několika odborných článků především z oblasti obchodního práva. Iva Podhorská mluví plynně anglicky a německy. Od roku 2009 je soudní tlumočnicí pro německý jazyk.